Sinds 2002 werken we met Dryflex van het Repair Care-systeem voor preventief en curatief onderhoud van geveltimmerwerk. Dit is een uitstekende en duurzame oplossing voor het behandelen van houtrot: Dryflex van Repair Care is de nieuwe generatie duurzame houtreparatie- en verlijmingstechnologie. Onze medewerkers zijn geschoold om een en ander juist te kunnen toepassen. Dryflex is door en door getest (TNO, IFT en IHD), is in alle seizoenen te gebruiken en is bewonersvriendelijk. Wij zij nu nog beter in staat het geveltimmerwerk van uw woning of bedrijfspand voor u te onderhouden:
Preventief. Hieronder worden alle handelingen verstaan die erop gericht zijn de levensduur van het geveltimmerwerk te verlengen en de onderhoudsintervallen te vergroten. Denkt u daarbij aan het dichtzetten van capillaire naden en stijl/dorpel verbindingen, dichten van scheuren, afronden van scherpe kanten enz.
Curatief. Is toch houtaantasting opgetreden dan kunnen wij met het Repair Care-systeem het aangetaste kozijn- of raamdeel, of een ander onderdeel van het geveltimmerwerk, voor u herstellen. We kunnen maatwerk leveren voor elke specifieke projectsituatie.

Mocht Dryflex geen oplossing bieden voor uw situatie, dan kunnen wij samen kijken voor een passende oplossing